The European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems : EPJ B


Wariant tytułu The European Physical Journal B
Wydawca Springer
ISSN 1434-6028
e-ISSN 1434-6036
Uwagi Instytucja sprawcza: The European Physical Society
Skrót Eur. Phys. J. B.
Impact Factor dla czasopisma 1.282 (od 2012)
1.463 (od 2013)
1.345 (od 2014)
1.223 (od 2015)
1.436 (od 2016)
1.536 (od 2017)
1.44 (od 2018)
1.347 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kądzielawa, Andrzej P.; Spałek, Jozef; Kurzyk, Jan; Wójcik, Wlodzimierz
Extended Hubbard model with renormalized Wannier wave functions in the correlated state III : Statistically consistent Gutzwiller approximation and the metallization of atomic solid hydrogen
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems : EPJ B
Data wydania: 2013
ISSN: 1434-6036
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.463
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurzyk, J.; Wójcik, W.; Spałek, J.
Extended Hubbard model with renormalized Wannier wave functions in the correlated state II: quantum critical scaling of the wave function near the Mott-Hubbard transition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems : EPJ B
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurzyk, J.; Wójcik, W.; Spałek, J.
Extended Hubbard model with renormalized Wannier wave functions in the correlated state: beyond the parametrized models
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems : EPJ B
Data wydania: 2008
ISSN: 1434-6028
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gębarowski, R.; Šeba, P.; Życzkowski, K.; Zakrzewski, J.
Quantum scattering in the strip: From ballistic to localized regimes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The European Physical Journal. B, Condensed Matter and Complex Systems : EPJ B
Data wydania: 1998
ISSN: 1434-6036
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/