Physicochemical Problems of Mineral Processing


Wariant tytułu Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej
ISSN 0137-1282
Skrót Fizykochem. Probl. Miner.
Impact Factor dla czasopisma 0.58 (od 2012)
0.862 (od 2013)
0.926 (od 2014)
0.977 (od 2015)
0.901 (od 2016)
1.2 (od 2017)
1.062 (od 2018)
1.256 (od 2019)
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1905 Earth and Planetary Sciences: Economic Geology
1907 Earth and Planetary Sciences: Geology
2505 Materials Science: Materials Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Jarosiński, Andrzej
Correlation between specific surface area of anhydrite obtained from phosphogypsum and mechanical properties of anhydrite cement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physicochemical Problems of Mineral Processing
Data wydania: 1994
Natanek, Wojciech; Mazanek, Czesław; Jarosiński, Andrzej
Zastosowanie bentonitu do brykietowania koncentratów miedzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physicochemical Problems of Mineral Processing
Data wydania: 1993
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Otrzymywanie fluorkowych koncentratów ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physicochemical Problems of Mineral Processing
Data wydania: 1992
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/