Fresenius' Journal of Analytical Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 0937-0633
e-ISSN 1432-1130
Skrót Fresen J. Anal. Chem.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry


Publikacje w tym tytule: 2

Wybraniec, S.; Jong de, A. P.
Modified sampling and analysis method for large volatility range airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) using gas chromatography mass spectrometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fresenius' Journal of Analytical Chemistry
Data wydania: 1996
Krochmal, D. ; Górski, L.
Modification of Amaya-Sugiura passive sampling spectrophotometric method of nitrogen dioxide determination in ambient air
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fresenius' Journal of Analytical Chemistry
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/