Fundamenta Mathematicae


Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Mathematics
ISSN 0016-2736
e-ISSN 1730-6329
Skrót Fund. Math.
Impact Factor dla czasopisma 0.529 (od 2012)
0.451 (od 2013)
0.441 (od 2014)
0.553 (od 2015)
0.609 (od 2016)
0.561 (od 2017)
0.584 (od 2018)
0.556 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
DOI 10.4064/fm
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Grzech, M.
On automorphisms of Boolean algebras embedded in P(omega)/fin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Fundamenta Mathematicae
Data wydania: 1996
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/