Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich


Wydawca Wydawnictwo Czasopism Technicznych NOT
ISSN 0017-2413
Skrót Gosp. Paliw. Energ.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Cyklis, P.
Efektywność modernizacji kotłowni lokalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1999
Gondek, A.; Żelasko, J.
Bilans energii dla agregatu sprężarkowego wyposażonego w sprężarkę śrubową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1999
Kandefer, Stanisław
Instalacja odsiarczania spalin w PREFABECIE-NIEGOCIN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1998
Kandefer, Stanisław
Odsiarczanie spalin w kotłach płomienicowo-płomieniówkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1995
Węglowski, Bohdan; Taler, Jan
Komputerowy układ do eksperymentalnej oceny stopnia zanieczyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rur ekranowych kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1994
Cyklis, Piotr
Wpływ rodzaju paliwa i sposobu obsługi na emisję zanieczyszczeń i sprawność kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1994
Taler, Jan
Eksperymentalne wyznaczanie obciążeń cieplnych ścian komór paleniskowych kotłów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gospodarka Paliwami i Energią / Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/