Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture


Wydawca Wydawnictwo "Grafia"
ISSN 1643-479X
Skrót Grafia
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Winskowski, Piotr
Krzesła – pomniki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture
Data wydania: 2005
ISSN: 1643-479X
Winskowski, Piotr
Metropolia Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture
Data wydania: 2004
ISSN: 1643-479X
Winskowski, Piotr
Kamienna fala nad brzegiem Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture
Data wydania: 2004
ISSN: 1643-479X
Winskowski, Piotr
Logo architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture
Data wydania: 2003
ISSN: 1643-479X
Winskowski, Piotr
Gloria in Excelsis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture
Data wydania: 2003
ISSN: 1643-479X
Winskowski, Piotr
Światło północy, światło południa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Grafia : czasopismo o kulturze wizualnej = Magazine for Visual Culture
Data wydania: 2002
ISSN: 1643-479X
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/