Humanizacja Pracy / Instytut Organizacji i Kierowania


Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ISSN 0137-3013
Skrót Hum. Pr.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Huczek, Antoni
Postawy abiturientów zasadniczych szkół zawodowych wobec pracy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Humanizacja Pracy / Instytut Organizacji i Kierowania
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/