Hungarian Journal of Industrial Chemistry : HJIC


Wydawca University of Pannonia (Hungary)
ISSN 0133-0276
Skrót Hung. J. Ind. Chem.
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
1601 Chemistry: Chemistry (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Rakoczy, J.; Krawczyk, J. ; Zadrozna, G.
Alkylation of toluene with methanol on 10- and 12-membered ring zeolites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hungarian Journal of Industrial Chemistry : HJIC
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/