Illinois Journal of Mathematics : IJM


Wydawca University of Illinois at Urbana-Champaign. Department of Mathematics
ISSN 0019-2082
Skrót Illinois J. Math.
Impact Factor dla czasopisma 0.067 (od 2013)
0 (od 2014)
Lista MNiSW A (od 2012)
nie (od 2013)
A (od 2014)
nie (od 2015)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
0 (od 2013)
15 (od 2014)
0 (od 2015)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Piękosz, Artur
Semilinear and semialgebraic loci of o-minimal sets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Illinois Journal of Mathematics : IJM
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/