Industrial Mathematics


Wydawca Industrial Mathematics Society (Stany Zjednoczone)
ISSN 0019-8528
Skrót Ind. Math.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
2604 Mathematics: Applied Mathematics


Publikacje w tym tytule: 1

Kulczycki, Piotr
Some remarks on solutions of discontinuous differential equations applied in automatic control
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Mathematics
Data wydania: 1996
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/