Inżynieria Maszyn = Machine Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Maszyn : IM
Wydawca Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT
ISSN 1426-708X
Skrót Inż. Masz.
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 49
poprzednie
123
następne

Rączka, Marek; Rewilak, Jan
Zapewnienie dokładności pomiarowej w systemie zarządzania jakością
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 1426-708X
Skoczypiec, Sebastian; Ruszaj, Adam; Grabowski, Marcin
Elektrochemiczna intensyfikacja procesu mikroskrawania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 1426-708X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Cieciak, Stanisław; Karbowski, Krzysztof
Nadzorowanie procesu wiercenia głębokich otworów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 1426-708X
Gawlik, Józef; Rynkiewicz, Andrzej
Zastosowania kamer CCD, układów laserowych i tomografii komputerowej w nadzorowaniu jakości wyrobów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2010
Niżankowski, C.; Męcik, J.
Monitorowanie jakości powierzchni stożkowych łożysk tocznych dogładzanych oscylacyjnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-708X
Ruszaj, Adam; Gawlik, Józef; Skoczypiec, Sebastian
Stan badań i kierunki rozwoju wybranych niekonwencjonalnych procesów wytwarzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-708X
Skoczypiec, Sebastian; Karbowski, Krzysztof; Ruszaj, Adam
Zastosowanie metod inżynierii rekonstrukcyjnej w projektowaniu elektrod do obróbki elektrochemicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-708X
Sładek, Jerzy; Krawczyk, Marcin; Gąska, Adam; Gacek, Kamila et al.
Metoda oceny dokładności wielkogabarytowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych przy zastosowaniu wzorców płytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Sładek, Jerzy; Ostrowska, Ksenia; Gąska, Adam; Gacek, Kamila; Kmita, Artur
Model matematyczny opisu dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Chuchro, Maria; Ruszaj, Adam; Dziedzic, Józef
Laserowa modyfikacja jakości warstwy wierzchniej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Niżankowski, Czesław; Męcik, Jacek
Monitorowanie jakości powierzchni stożkowatych łożysk tocznych dogładzanych oscylacyjnie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Gawlik, Józef; Ruszaj, Adam
Nadzorowanie stanu strefy obróbki w systemach wytwarzania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Ruszaj, Adam; Skoczypiec, Sebastian; Chuchro, Maria
Elektrochemiczne i elektrochemiczno-hybrydowe metody obróbki wykończeniowej powierzchni swobodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-708X
Ruszaj, Adam; Chuchro, Maria; Gawlik, Józef; Skoczypiec, Sebastian; Czekaj, Jan; Dziedzic, Józef
Proces obróbki elektrochemicznej w zastosowaniu do kształtowania wyrobów ze stopu aluminium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-708X
Chuchro, Maria ; Ruszaj, Adam; Czekaj, Jan
Procesy szybkiego prototypowania w zastosowaniach przemysłowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Pawłowska, Halina ; Tabor, Adam; Truś, Stanisław
Nadzorowanie jakości odlewów - komponentów wyrobów finalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
Skoczypiec, Sebastian; Kozak, Jerzy; Ruszaj, Adam
Wybrane problemy technologii elektrochemicznej i elektroerozyjnej mikro-narzędzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1426-708X
Tabor, Adam; Zarębski, Krzysztof; Putyra, Piotr
Charakterystyka materiałowa austenitycznego żeliwa sferoidalnego w obniżonej i podwyższonej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2007
ISSN: 1426-708X
Gawlik, Józef; Motyka, Sabina
Prognozowanie skuteczności wprowadzania innowacyjnych wyrobów przemysłu maszynowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2006
ISSN: 1426-708X
Ryniewicz, Andrzej; Kowalski, Marek; Cieciak, Stanisław
Badanie charkterystyk eksploatycyjnych maszyn technologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Maszyn = Machine Engineering
Data wydania: 2004

poprzednie
123
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/