Inżynieria Morska i Geotechnika


Wydawca IMOGEOR
ISSN 0867-4299
Skrót Inż. Mor. Geot.
Lista MNiSW B (od 2009)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2009)
6 (od 2010)
4 (od 2011)
3 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 8

Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Gleń, Monika
Szanse i zagrożenia dla budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 2013
ISSN: 0867-4299
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Truty, Andrzej
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Gwóźdź-Lasoń, Monika; Łach, Karolina
Analiza parametrów geotechnicznych odpadów kopalnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 2012
ISSN: 0867-4299
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Analiza MES zmian warunków ULS układu złożonego z: budynku usytuowanego w pobliżu krawędzi zbocza przydrożnego i podłoża gruntowego oraz modernizowanego obiektu drogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 2012
ISSN: 0867-4299
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Truty, Andrzej
Modelowanie komputerowe w zagadnieniach interakcji konstrukcji z gruntem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 2009
ISSN: 0867-4299
Gaszyński, Jan
Modelowanie i analiza zagadnień geotechniki
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 2003
ISSN: 0867-4299
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na charakterystykę geotechniczną gruntów stanowiących podłoże budowlane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 2001
Nachlik, E.
Poszukiwanie skutecznej ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Morska i Geotechnika
Data wydania: 1998
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/