Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Powierzchni
Wydawca Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Warszawa)
ISSN 1426-1723
Skrót Inż. Pow. / IMP
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Wiśniewska, Anna; Chwalik, Gabriela; Łagan, Sylwia
Wpływ promieniowania rentgenowskiego na stabilność wybranych właściwości polietylenu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 1426-1723
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Ruszaj, Adam
Inspirowanie biologicznie laserowe kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 1426-1723
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Chwalik, Gabriela; Wiśniewska, Anna; Łagan, Sylwia
Ocena procesu degradacji polilaktydu i polihydroksyalkanianu w kontekście ich wykorzystania w medycynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 1426-1723
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Karwala, Krzysztof
Zastosowanie kulowania w technologii zestawów kołowych pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering
Data wydania: 2007
ISSN: 1426-1723
Rutkowska, Anna
Wpływ wtrąceń niemetalicznych na przemiany przechłodzonego austenitu i powstające struktury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/