Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Rolnicza
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
ISSN 1429-7264
Skrót Inż. Roln.
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, Piotr
Wybrane problemy sterowania wielostopniowej wyparki do produkcji koncentratu soku owocowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 1429-7264
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Magiera, Jerzy; Magiera-Braś, Grażyna
Transport szynowy a ekologia terenów wiejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering
Data wydania: 2003
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/