Journal of the American Chemical Society : JACS


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0002-7863
e-ISSN 1520-5126
Skrót J. Am. Chem. Soc.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2016)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1503 Chemical Engineering: Catalysis
1505 Chemical Engineering: Colloid and Surface Chemistry
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Popielarz, Roman; Arnold, Donald R.
Radical ions in photochemistry. Carbon-carbon bond cleavage of radical cations in solution: theory and application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the American Chemical Society : JACS
Data wydania: 1990
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/