Journal of the American Chemical Society : JACS


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0002-7863
e-ISSN 1520-5126
Skrót J. Am. Chem. Soc.
Impact Factor dla czasopisma 10.677 (od 2012)
11.444 (od 2013)
12.113 (od 2014)
13.038 (od 2015)
13.858 (od 2016)
14.357 (od 2017)
14.695 (od 2018)
14.612 (od 2019)
15.419 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2016)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1503 Chemical Engineering: Catalysis
1505 Chemical Engineering: Colloid and Surface Chemistry
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Popielarz, Roman; Arnold, Donald R.
Radical ions in photochemistry. Carbon-carbon bond cleavage of radical cations in solution: theory and application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the American Chemical Society : JACS
Data wydania: 1990
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/