Journal of the Chemical Society. Chemical Communications


Wydawca The Chemical Society
ISSN 0022-4936
Uwagi Instytucja sprawcza: Chemical Society (Londyn), Royal Society of Chemistry
Skrót J. Chem. Soc., Chem. Commun.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Sulikowski, Bogdan; Rakoczy, Jan; Hamdan, Halimaton; Klinowski, Jacek
Structural and catalytic consequences of isomorphous substitution of silicon by aluminium and vice versa in the framework of pentasil zeolites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the Chemical Society. Chemical Communications
Data wydania: 1987
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/