Journal of Computational and Applied Mathematics


Wydawca Elsevier
ISSN 0377-0427
e-ISSN 1879-1778
Skrót J. Comput. Appl. Math.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
35 (od 2015)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2604 Mathematics: Applied Mathematics
2605 Mathematics: Computational Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Bieniasz, L.K.; McKee, S.; Vynnycky, M.
A reaction-diffusion system arising from electrochemistry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Applied Mathematics
Data wydania: 2023
ISSN: 0377-0427
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.4
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zhao, Jing; He, Jiahong; Migórski, Stanisław; Dudek, Sylwia
An inverse problem for Bingham type fluids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Applied Mathematics
Data wydania: 2022
ISSN: 0377-0427
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bieniasz, L. K.; McKee, S.; Sleeman, B. D.
A generalized Jaeger I (0, 1; t) integral, resulting from mathematical modelling in electroanalytical chemistry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Applied Mathematics
Data wydania: 2022
ISSN: 0377-0427
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.4
Bieniasz, L. K.
An adaptive Huber method for nonlinear systems of Volterra integral equations with weakly singular kernels and solutions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Applied Mathematics
Data wydania: 2017
ISSN: 0377-0427
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 1.632
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielecki, Andrzej; Jabłoński, Dariusz; Kedzierski, Marek
Properties and applications of weakly nonlinear neurons
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Applied Mathematics
Data wydania: 2004
ISSN: 1879-1778
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Demkowicz, L.; Oden, J. T.; Ainsworth, M.; Geng, P.
Solution of elastic scattering problems in linear acoustics using h-p boundary element methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Applied Mathematics
Data wydania: 1991
ISSN: 1879-1778
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/