Journal of Constructional Steel Research


Wydawca Elsevier
ISSN 0143-974X
e-ISSN 1873-5983
Skrót J. Constr. Steel Res.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mendera, Zbigniew
Uniform approach to metal stability design
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Constructional Steel Research
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/