Journal of Molecular Structure. Teochem


Wydawca Elsevier
ISSN 0166-1280
Skrót J. Mol. Struc-THEOCHEM
Lista MNiSW nie (od 2013)
A (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
20 (od 2017)
0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Jasiński, R.; Barański, A.
Reactivity of (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes in carbo and hetero Diels-Alder reactions with cyclopentadiene: A DFT study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Structure. Teochem
Data wydania: 2010
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/