Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering - Transcations of the ASME


Wydawca The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0892-7219
e-ISSN 1528-896X
Skrót J. Offshore Mech. Arct.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Markiewicz, M.; Łętkowski, P.; Mahrenholtz, O.
Third-order hydrodynamic loads on an oscillating vertical cylinder in water
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering - Transcations of the ASME
Data wydania: 1999
ISSN: 0892-7219
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/