Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering - Transcations of the ASME


Wydawca The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0892-7219
e-ISSN 1528-896X
Skrót J. Offshore Mech. Arct.
Impact Factor dla czasopisma 0.506 (od 2012)
0.621 (od 2013)
0.57 (od 2014)
0.711 (od 2015)
0.993 (od 2016)
1.044 (od 2017)
1.133 (od 2018)
1.186 (od 2019)
1.355 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Markiewicz, M.; Łętkowski, P.; Mahrenholtz, O.
Third-order hydrodynamic loads on an oscillating vertical cylinder in water
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering - Transcations of the ASME
Data wydania: 1999
ISSN: 0892-7219
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/