Journal of Physical Chemistry


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0022-3654
Skrót J. Phys. Chem.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Ogilby, P. R.; Sanetra, J.
Magnetic field effects on excited-state oxygen-organic molecule interactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physical Chemistry
Data wydania: 1993
Anderson, M. W.; Sulikowski, B.; Barrie, P. J.; Klinowski, J.
In situ solid-state NMR studies of the catalytic conversion of methanol on the molecular sieve SAPO-34
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physical Chemistry
Data wydania: 1990
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/