Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji


Wariant tytułu Electronics and Telecommunications Quarterly
Wydawca PWN
ISSN 0867-6747
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji
Skrót Kwart. Elektron. Telekom.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Żaba, Sławomir
Badania eksperymentalne magistral miejscowych dla wybranych metod szeregowania wiadomości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Data wydania: 2004
Żaba, Sławomir
Szeregowanie dynamiczne dla grup wiadomości w rozpuszczonych systemach czasu rzeczywistego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Data wydania: 2004
Drwal, Andrzej; Werewka, Jan
Projektowanie struktur sieci magistral miejscowych dla rozproszonych systemów sterowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Data wydania: 1999
Werewka, Jan; Żaba, Sławomir
Szeregowanie wiadomości w rozproszonych systemach czasu rzeczywistego wykorzystujących magistrale miejscowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/