Materials Science : international journal


Wariant tytułu Materials Science
Wydawca Wrocław University of Technology
ISSN 0137-1339
Skrót Mater. Sci.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Jarosiński, Andrzej; Jarosińska, Krystyna
Conditions of pirssonite formation in the oxidizing roasting process of chromite blends
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Science : international journal
Data wydania: 1991
Jarosiński, A.; Kowalczyk, J.; Mazanek, Cz.
Some effects of phosphogypsum structure and conditions of apatite phosphogypsum wasteless processing on the grain size and shape of anhydrite crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Science : international journal
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/