Mathematical Methods and Physicomechanical Fields


Wariant tytułu Matematičnì Metodi Ta Fìziko-Mehanìčnì Polâ
Wydawca National Academy of Sciences of Ukraine. Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
ISSN 0130-9420
Skrót Math. Meth. & Phys.- Mech. Fields
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Lopushansky, O. V.; Dmytryshyn, M.I.
Aproksimacijni prostori miz banachovim prostorom i vektorami eksponencial'nogo tipu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematical Methods and Physicomechanical Fields
Data wydania: 2003
ISSN: 0130-9420
Lopushansky, O. V.; Dmytryshyn, M. I.
An interpolation of exponential type vectors the complex method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mathematical Methods and Physicomechanical Fields
Data wydania: 2002
ISSN: 0130-9420
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/