Mechanics of Structures and Machines


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0890-5452
Skrót Mech. Struct. Mach.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Skoczeń, Błażej; Skrzypek, Jacek; Bielski, Jan
Shakedown and inadaptation mechanisms of bellows subject to constant pressure and cyclic axial force
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanics of Structures and Machines
Data wydania: 1992
ISSN: 0890-5452
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Jan
Influence of geometrical imperfections on buckling pressure and post-buckling behavior of elastic toroidal shells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanics of Structures and Machines
Data wydania: 1992
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skrzypek, Jacek; Bielski, Jan
Unimodal and bimodal optimal design of elastic toroidal shells subject to buckling under external pressure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanics of Structures and Machines
Data wydania: 1989
ISSN: 0890-5452
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/