Nafta


Wydawca Centralny Zarząd Przemysłu Paliw Płynnych (Kraków)
ISSN 0027-7541
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Naftowy w Krośnie (1945-1949), Główny Instytut Naftowy (1950), Instytut Naftowy w Krakowie (1973-1975), Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (od 1976 r.), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 14

Żmudzińska-Żurek, Barbara; Kurek, Wanda
Badanie współdziałania dodatków fosforowych i chlorowych w cieczach chłodząco-smarujących do obróbki metali skrawaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1991
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Kurek, Wanda
Badanie współdziałania dodatków siarkowych i fosforowych w cieczach chłodząco-smarujących do obróbki metali skrawaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1991
Chmura, Mieczysław
Biocydy do cieczy chłodząco-smarujących stosowanych w obróbce metali skrawaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1991
Borowiec, Zdzisław; Byczuk, Sławomir; Frączek, Kazimierz; Chrapek, Tadeusz
Doświadczalno-produkcyjna instalacja do odaromatyzowania produktów naftowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1991
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Kurek, Wanda
Działanie dodatków fosforowych w cieczach smarująco-chłodzących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1991
Żmudzińska-Żurek, Barbara
Badanie współdziałania dodatków chlorowych i siarkowych w cieczach chłodząco-smarujących do obróbki skrawaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1989
Kurek, Stefan S.; Kramarz, Wanda; Włodarczyk, Andrzej; Zajęcki, Janusz
Zastosowanie tlenków manganu w procesie usuwania siarkowodoru z mieszanin gazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1989
Zajęcki, Janusz; Kramarz, Wanda; Kurek, Stefan S.; Włodarczyk, Andrzej
Badania nad usuwaniem siarkowodoru z gazu ziemnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1989
Ogonowski, Jan
Aktywność katalizatorów Mo-Mg w reakcji utleniającego odwodornienia n-butanu do butadienu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1989
Porzycka-Semczuk, Krystyna
Przeciwdziałanie korozji przy spalaniu olejów opałowych o wysokiej zawartości metali i siarki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1988
Żmudzińska-Żurek, Barbara; Bryk, Mirosław
Działanie dodatków chlorowych w cieczach smarująco-chłodzących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1988
Mrowiec, Mieczysław; Czernicki, Marek; Tabiś, Bolesław
Badania nad oczyszczaniem gazów pooksydacyjnych z procesu utleniania asfaltów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1980
Mrowiec, Mieczysław; Tabiś, Bolesław
Wybrane zagadnienia kinetyki procesu oksydacji asfaltów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1979
Mrowiec, Mieczysław; Pabiś, Aleksander; Kwaśnik, Marian; Tabiś, Bolesław
Analiza teoretyczna i doświadczalna wnikania ciepła w procesie dwufazowej fluidyzacji gazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nafta
Data wydania: 1975
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/