Ochrona Powietrza


Wydawca Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
ISSN 0137-3714
Skrót Ochr. Pow.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Komorowicz, Tadeusz
Nowe możliwości intensyfikacji procesu absorpcji dwutlenku węgla i innych kwaśnych gazów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza
Data wydania: 1992
Mieszkowski, Andrzej
Możliwości zwiększenia skuteczności odpylania cyklonów zwrotnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza
Data wydania: 1991
Bednarski, Stanisław; Kędzierski, Stefan; Ciesielczyk, Włodzimierz
Pilotowe badania absorpcji styrenu w rozpuszczalniku olejowym w kolumnie z wypełnieniem nowego typu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza
Data wydania: 1991
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/