Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów


Wydawca SIGMA NOT
ISSN 1230-7408
Skrót Ochr. Pow. Probl. Odp.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 8

Kandefer, Stanisław; Baron, Jerzy; Olek, Małgorzata
Współspalanie makuchów rzepakowych z węglem kamiennym w palenisku rusztowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 2006
ISSN: 1230-7408
Bulewicz, Elżbieta Maria; Dudek, Krystyna; Góra, Dariusz
Własności popiołów z palenisk fluidalnych - wpływ prehydratacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1999
Maszek, Ludwik
Wyznaczanie przedziałowej skuteczności urządzeń odpylających za pomocą wielostopniowych impaktorów kaskadowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1999
Krochmal, Dariusz; Kalina, Andrzej
Pomiary stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym całej Polski przy użyciu metody pasywnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1996
Kędzierski, Stefan
Prężność pary nasyconej cieczy toksycznych jako ilościowa miara zagrożenia emisją pary do atmosfery
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1994
Durych, Antoni; Laszuk, Andrzej; Winiarz, Jacek
Recyrkulacja produktu poreakcyjnego przy odsiarczaniu gazów metodą półsuchą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1994
Mieszkowski, Andrzej
Badania cyklonu ze zmienionym kształtem kominka wylotowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1994
Mieszkowski, Andrzej
Skuteczność odpylania nieszczelnych instalacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/