Optica Applicata


Wydawca Wroclaw University of Technology Press
ISSN 0078-5466
e-ISSN 1899-7015
Uwagi Instytucja sprawcza: Wroclaw University of Technology. Institute of Physics
Skrót Opt. Appl.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.5277/oa
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Jaglarz, Janusz; Wyszyński, Dominik; Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Duraj, Ryszard
The effect of molding conditions on the quality of geopolymer surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2020
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.518
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Reben, Manuela; Burtan-Gwizdała, Bożena; Cisowski, Jan; Grelowska, Iwona; Yousef, El Sayed; Bukalska, Julita
Influence of modifiers on thermal and optical properties of TeO2–P2O5–ZnO–PbF2 glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burtan-Gwizdała, Bożena; Reben, Manuela; Cisowski, Jan; Yousef, El Sayed; Lisiecki, Radosław; Grelowska, Iwona
Spectroscopic properties of Er3+-doped fluorotellurite glasses modified by Nb2O5 and WO3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szewczenko, Janusz; Jaglarz, Janusz; Basiaga, Marcin; Kurzyk, Jan; Paszenda, Zbigniew
Optical methods applied in thickness and topography testing of passive layers on implantable titanium alloys
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2013
ISSN: 0078-5466
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.643
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz
Optical properties of Pittsburgh glass subjected to mechanical and chemical treating
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2013
ISSN: 0078-5466
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.643
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Reben, Manuela; Dorosz, Dominik; Wasylak, Jan; Burtan, Bożena; Jaglarz, Janusz; Zontek, Joanna
Nd3+-doped oxyfluoride glass ceramics optical fibre with SrF2 nanocrystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2012
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.541
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz; Reben, Manuela
The influence of nanocrystallization process on thermal and optical parameter in oxyfluoride glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2010
ISSN: 0078-5466
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz; Sanetra, Jerzy; Cisowski, Jan
Studies of polymer surface topography by means of optical profilometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2010
ISSN: 0078-5466
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jarząbek, Bożena; Weszka, Jan; Cisowski, Jan
Distribution of electronic states in amorphous Zn-p thin films on the basis of optical measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2008
ISSN: 1899-7015
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz; Duraj, Ryszard; Szopa, Przemysław; Cisowski, Jan; Czternastek, Halina
Investigation of white standards by means of bidirectional reflection distribution function and integrating sphere methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2006
ISSN: 1899-7015
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/