Optica Applicata


Wydawca Wroclaw University of Technology Press
ISSN 0078-5466
e-ISSN 1899-7015
Uwagi Instytucja sprawcza: Wroclaw University of Technology. Institute of Physics
Skrót Opt. Appl.
Impact Factor dla czasopisma 0.541 (od 2012)
0.643 (od 2013)
0.461 (od 2014)
0.637 (od 2015)
0.641 (od 2016)
0.925 (od 2017)
1.054 (od 2018)
0.673 (od 2019)
0.518 (od 2020)
0.505 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
DOI 10.5277/oa
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
3107 Physics and Astronomy: Atomic and Molecular Physics, and Optics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Jaglarz, Janusz; Wyszyński, Dominik; Łach, Michał; Mikuła, Janusz; Duraj, Ryszard
The effect of molding conditions on the quality of geopolymer surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2020
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.518
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Reben, Manuela; Burtan-Gwizdała, Bożena; Cisowski, Jan; Grelowska, Iwona; Yousef, El Sayed; Bukalska, Julita
Influence of modifiers on thermal and optical properties of TeO2–P2O5–ZnO–PbF2 glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Burtan-Gwizdała, Bożena; Reben, Manuela; Cisowski, Jan; Yousef, El Sayed; Lisiecki, Radosław; Grelowska, Iwona
Spectroscopic properties of Er3+-doped fluorotellurite glasses modified by Nb2O5 and WO3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.673
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szewczenko, Janusz; Jaglarz, Janusz; Basiaga, Marcin; Kurzyk, Jan; Paszenda, Zbigniew
Optical methods applied in thickness and topography testing of passive layers on implantable titanium alloys
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2013
ISSN: 0078-5466
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.643
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz
Optical properties of Pittsburgh glass subjected to mechanical and chemical treating
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2013
ISSN: 0078-5466
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.643
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Reben, Manuela; Dorosz, Dominik; Wasylak, Jan; Burtan, Bożena; Jaglarz, Janusz; Zontek, Joanna
Nd3+-doped oxyfluoride glass ceramics optical fibre with SrF2 nanocrystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2012
ISSN: 1899-7015
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.541
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz; Reben, Manuela
The influence of nanocrystallization process on thermal and optical parameter in oxyfluoride glasses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2010
ISSN: 0078-5466
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaglarz, Janusz; Sanetra, Jerzy; Cisowski, Jan
Studies of polymer surface topography by means of optical profilometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2010
ISSN: 0078-5466
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jarząbek, Bożena; Weszka, Jan; Cisowski, Jan
Distribution of electronic states in amorphous Zn-p thin films on the basis of optical measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2008
Jaglarz, Janusz; Duraj, Ryszard; Szopa, Przemysław; Cisowski, Jan; Czternastek, Halina
Investigation of white standards by means of bidirectional reflection distribution function and integrating sphere methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Optica Applicata
Data wydania: 2006
ISSN: 1899-7015
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/