Przegląd Artystyczno-Literacki


Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISSN 1230-9745
Skrót PAL
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Węc-Pacek, Klaudia
Gdy mowa staje się milczeniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/