Przegląd Artystyczno-Literacki


Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ISSN 1230-9745
Skrót PAL
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Węc-Pacek, Klaudia
Gdy mowa staje się milczeniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/