Philosophical Magazine


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1478-6435
e-ISSN 1478-6443
Skrót Philos. Mag.
Impact Factor dla czasopisma 1.596 (od 2012)
1.427 (od 2013)
1.825 (od 2014)
1.632 (od 2015)
1.505 (od 2016)
1.632 (od 2017)
1.855 (od 2018)
1.778 (od 2019)
1.864 (od 2020)
1.948 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Gondek, E.; Danel, A.; Kityk, I. V.
Star-burst 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline as chromophore for light-emitting diodes and photovoltaic devices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Philosophical Magazine
Data wydania: 2010
ISSN: 1478-6443
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gondek, E.; Kityk, I. V.; Danel, A.
Single-layered photovoltaics based on cyano-substituted pyrazoloquinoline chromophores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Philosophical Magazine
Data wydania: 2009
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/