Philosophical Magazine


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1478-6435
e-ISSN 1478-6443
Skrót Philos. Mag.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Gondek, E.; Danel, A.; Kityk, I. V.
Star-burst 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline as chromophore for light-emitting diodes and photovoltaic devices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Philosophical Magazine
Data wydania: 2010
ISSN: 1478-6443
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gondek, E.; Kityk, I. V.; Danel, A.
Single-layered photovoltaics based on cyano-substituted pyrazoloquinoline chromophores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Philosophical Magazine
Data wydania: 2009
ISSN: 1478-6443
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/