Polish Ecological Studies


Wydawca Polish Academy of Sciences. International Centre for Ecology
ISSN 0324-8763
Skrót Pol. Ecol. Stud.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1100 Agricultural and Biological Sciences: General Agricultural and Biological Sciences


Publikacje w tym tytule: 1

Rymar, Anna; Kowalski, Zygmunt
The hydrolysate obtained from leather scraps effect on state of health of some decorative plants
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Ecological Studies
Data wydania: 1997
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/