Polish Journal of Chemical Technology


Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

De Gruyter
ISSN 1509-8117
e-ISSN 1899-4741
Skrót Pol. J. Chem. Technol.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.2478/pjct
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 59
poprzednie
123

Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Nowak, Anna K.
Investigation on backfiling compositions on the basis of the flotation waste of the zinc and lead ores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2006
ISSN: 1509-8117
Żelazny, Sylwester; Fela, Katarzyna; Jarosiński, Andrzej; Kowalski, Zygmunt
Dump area reclamation with the use of bottom sludge suspension
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2006
ISSN: 1509-8117
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Gamrat, Katarzyna
Mechanochemical synthesis of nanocrystalline cermets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2006
ISSN: 1509-8117
Krupa-Żuczek, Kinga; Wzorek, Zbigniew; Wilkosz, Agnieszka
Physical and chemical properties of poultry manure and the possibilities of its management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-8117
Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Jodko, Marek
Phosphorus compounds extraction from the ash after the sewage sludge combustion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-8117
Gajda-Janiak, Agnieszka; Jamroz, Dorota; Wzorek, Zbigniew
Physicochemical properties of phosphates applied in animal feeding
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-8117
Klimkiewicz, Roman; Teterycz, Helena; Sikora, Elżbieta; Rakoczy, Jan; Biskupski, Andrzej; Trawczyński, Janusz
Characterization of zirconia-magnesia-yttria materials used as catalysts for esters and alcohols fractions transformations by ketonization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-8117
Nowak, Anna K.; Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Klamecki, Grzegorz; Gorazda, Katarzyna
Chromium leaching from mine fillings containing chromium mud
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2004
ISSN: 1509-8117
Wikosz, Agnieszka; Krupa-Żuczek, Kinga; Wzorek, Zbigniew
The possibilities of using bone meal in the chemical industry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2004
ISSN: 1509-8117
Kulczycki, Antoni; Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Kozak, Aleksander
Spectroscopic analysis of the sediments from the treatment of chromic wastes using ashes from the fluidised bed combustion of coal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2004
ISSN: 1509-8117
Rzepecki, Tadeusz; Wzorek, Zbigniew; Gorazda, Katarzyna; Jodko, Marek
Possibilities of phosphorus recovering through technological modifications of treatment technology used for municipal and industrial sewage mixture with high nitrate content
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Kinetics aspects of the Knoevenagel condensation – the influence of microwaves irradiation
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Burczyk, Aleksandra; Pielichowski, Jan; Bogdał, Dariusz
A new polyphosphazene-based catalyst for the oxidation of alkenes
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Gamrat, Katarzyna; Fela, Katarzyna; Sawłowicz, Zbigniew
Structural and morphological changes in copper hydroxocarbonate-aluminium system induced by mechanical activation
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Bogdał, Dariusz; Stępień, Izabela; Sanetra, Jerzy
Photo- and electroluminescent properties of methacrylates containing carbazole and coumarin pendant groups
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Mazela, Wojciech; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Thermal stability of epoxy resins modified by carbazole derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Kowalski, Zygmunt; Kijkowska, Regina; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew
Sodium tripolyphosphate and others condensed sodium phosphates production methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2002
ISSN: 1509-8117
Kozak, Aleksander A.; Kozak, Adam Józef; Kowalski, Zygmunt; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Synthesis of the ettringite containing chromium(III) and chromium (VI)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2002
ISSN: 1509-8117
Klimkiewicz, Roman; Biskupski, Andrzej; Grabowska, Hanna; Teterycz, Helena; Syper, Ludwik; Rakoczy, Jan
Utilization of alcohol fractions from the production of cyclohexanone by ketonization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2001

poprzednie
123© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/