Polish Journal of Chemical Technology


Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

De Gruyter
ISSN 1509-8117
e-ISSN 1899-4741
Skrót Pol. J. Chem. Technol.
Impact Factor dla czasopisma 0.444 (od 2012)
0.474 (od 2013)
0.536 (od 2014)
0.575 (od 2015)
0.725 (od 2016)
0.55 (od 2017)
0.975 (od 2018)
1.193 (od 2019)
1.125 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
DOI 10.2478/pjct
Klasyfikacja ASJC 1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 46
poprzednie
123

Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Gamrat, Katarzyna; Fela, Katarzyna; Sawłowicz, Zbigniew
Structural and morphological changes in copper hydroxocarbonate-aluminium system induced by mechanical activation
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Bogdał, Dariusz; Stępień, Izabela; Sanetra, Jerzy
Photo- and electroluminescent properties of methacrylates containing carbazole and coumarin pendant groups
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
ISSN: 1509-8117
Mazela, Wojciech; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Thermal stability of epoxy resins modified by carbazole derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2003
Kowalski, Zygmunt; Kijkowska, Regina; Pawłowska-Kozińska, Danuta; Wzorek, Zbigniew
Sodium tripolyphosphate and others condensed sodium phosphates production methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2002
ISSN: 1509-8117
Kozak, Aleksander A.; Kozak, Adam Józef; Kowalski, Zygmunt; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Synthesis of the ettringite containing chromium(III) and chromium (VI)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2002
Klimkiewicz, Roman; Biskupski, Andrzej; Grabowska, Hanna; Teterycz, Helena; Syper, Ludwik; Rakoczy, Jan
Utilization of alcohol fractions from the production of cyclohexanone by ketonization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemical Technology
Data wydania: 2001

poprzednie
123© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/