Polish Journal of Ecology


Wydawca Polish Academy of Sciences. International Centre for Ecology
ISSN 1505-2249
Skrót Pol. J. Ecol.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1105 Agricultural and Biological Sciences: Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2303 Environmental Science: Ecology
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Moszkowicz, Łukasz
Relationship between plant species richness and age of woodland patches (Ojców National Park, Poland)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Ecology
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-2249
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.567
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/