Polish Technical Review


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0032-3012
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
Skrót Polish Techn. Rev.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Jarosiński, Andrzej; Kijkowska, Regina; Kowalczyk, Jerzy; Mazanek, Czesław; Mikołajczyk, Tadeusz; Pawłowska-Kozińska, Danuta
Utilization of phosphogypsum derived from apatite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Technical Review
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/