Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal


Wariant tytułu Polityka Energetyczna
Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
ISSN 1429-6675
Skrót Polit. Energ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Olczak, Piotr; Olek, Małgorzata; Kryzia, Dominik
The ecological impact of using photothermal and photovoltaic installations for DHW preparation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal
Data wydania: 2020
ISSN: 1429-6675
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ivashchuk, Oleksandr; Łamasz, Bartosz; Iwaszczuk, Natalia
Identification of risk factors related to the production and use of alternative fuels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal
Data wydania: 2019
ISSN: 1429-6675
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kuchmacz, Jan; Bieniek, Artur; Mika, Łukasz
The use of adsorption chillers for waste heat recovery
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal
Data wydania: 2019
ISSN: 1429-6675
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Fraś, Beata; Ivashchuk, Oleksandr
Rola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-6675
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sroczyński, Wiesław; Bonenberg, Jacek; Bonenberg, Łukasz
Environmental impact of the Carpathian water reservoirs and its assessment. Case study involving Krempna and Solina reservoirs
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polityka Energetyczna = Energy Policy Journal
Data wydania: 2003
ISSN: 1429-6675
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/