Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych


Wydawca Wydawnictwa Geologiczne
ISSN 0079-3361
Skrót Pr. Geol.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 5

Plewa, Maria
Analiza możliwości wykorzystania energii suchych gorących skał (Hot Dry Rocks) w rejonie sudeckim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Plewa, Maria; Skowrońska, Maria; Skowroński, Andrzej
Ogólna charakterystyka geologiczno-petrograficzna obszaru badań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Śmiszek, Ryszard
Wyniki badań fizycznych własności skał obszaru sudeckiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Plewa, Maria; Sroka, Krystyna
Gęstość powierzchniowego strumienia cieplnego ziemi w rejonie sudeckim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1996
Chrzanowska, Elżbieta
Ocena dynamicznych modułów sprężystości skał na podstawie pomiarów wybranych własności fizycznych utworów fliszu podhalańskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/