Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute


Wariant tytułu Prace Instytutu Elektrotechniki
Wydawca Instytut Elektrotechniki (Warszawa)
ISSN 0032-6216
Skrót Pr. Inst. Elektrot.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mrozek, Bogumiła
Identyfikacja on-line parametrów modelu silnika indukcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute
Data wydania: 1988
ISSN: 0032-6216
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/