Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of the Wrocław University of Technology. Conferences


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 1230-3100
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej
Skrót Pr. Nauk., Inst. Geotech. Hydrot. / PWroc.


Publikacje w tym tytule: 6

Gaszyński, Jan; Gwóźdź-Lasoń, Monika
Analiza numeryczna wzmocnionego podłoża gruntowego pod centrum handlowym Sarni Stok
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Paluch, Marian
Analiza deformacji i stanu naprężenia w prostokątnej płycie sprężystej poddanej działaniu fali uderzeniowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Majcherczyk, Tadeusz; Wałach, Daniel; Tatara, Tadeusz
Wpływ wstrząsów górniczych na odpornść dynamiczną obiektów powierzchniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaszyński, Jan; Posłajko, Mariusz
Wpływ reologicznych właściwości zbrojenia masywu gruntowego na wielkość przenoszonych przez niego sił w konstrukcjach oporowych na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Paluch, Marian
Stan odkształcenia ciała sprężystego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Gaszyński, Jan; Zawisza, Eugeniusz
Analiza procesu konsolidacji podłoża ze szlamów poflotacyjnych poddanych zmiennemu w czasie obciążaniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/