Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej


Wariant tytułu Scientific Papers of the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of the Wrocław University of Technology
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of the Wrocław University of Technology. Conferences© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/