Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej


Wariant tytułu Scientific Papers of the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of the Wrocław University of Technology
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of the Wrocław University of Technology. Conferences


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/