Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0324-9305
Skrót Pr. Nauk. Inst. Tech. Ciepl. Mech. Płynów / PWroc., Konf.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Cyklis, P.; Zabiegaj, R.
Model matematyczny sprężarki śrubowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Data wydania: 1998
Mrozek, Bogumiła; Mrozek, Zbigniew
On line identification of induction motor mathematical model parameters
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1988
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/