Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Konferencje / Politechnika Ślaska. Wydział Mechaniczny Technologiczny


Wydawca Politechnika Śląska
ISSN 1429-4400
Uwagi Instytucja sprawcza:
Politechnika Śląska. Katedra Budowy Maszyn
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczn
Skrót Pr. Nauk. Kated. Bud. Masz., Konf. / PŚl
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Mazurkiewicz, Stanisław; Litak, Antoni; Kuciel, Stanisław
Ocena własności fizykomechanicznych regenerowanych poliolefin i ich mieszanin na wytypowane wyroby
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Konferencje / Politechnika Ślaska. Wydział Mechaniczny Technologiczny
Data wydania: 1997
ISSN: 1429-4400
Mazurkiewicz, Stanisław; Generowicz, Agnieszka; Sipowicz, Wiesław
Tworzywa sztuczne w systemie gospodarki odpadami zarządzanymi przez normę ISO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Konferencje / Politechnika Ślaska. Wydział Mechaniczny Technologiczny
Data wydania: 1997
Pielichowski, Jan
Recykling tworzyw sztucznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Konferencje / Politechnika Ślaska. Wydział Mechaniczny Technologiczny
Data wydania: 1997
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/