Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Konferencje
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
ISSN 0860-858X
Skrót Pr. Nauk. PWarsz., Konf.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 5

Rup, Kazimierz; Dzierwa, Piotr; Malinowski, Łukasz
Oddziaływanie profilu prędkości płynu na wymianę ciepła w obszarze wlotowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
Niezgoda-Żelasko, Beata
Analiza procesów wymiany ciepła zachodzących pomiędzy spiralnym wymiennikiem ciepła i gruntem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
Grądziel, Sławomir
Eksperymentalna weryfikacja wyznaczania pola temperatury w połączeniu walczak-rura opadowa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
Żelasko, J.
Redukcja oporów przepływu przez zawór grzybkowy sprężarki powietrznej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
Guzik, Artur; Nowarski, Adam
Software for calculating thermophysical properties of selected binary mixtures containing water
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/