Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Konferencje
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
ISSN 0860-858X
Skrót Pr. Nauk. PWarsz., Konf.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Skrzyniowska, D.; Maczek, K.
Modelowanie stanów powietrza wilgotnego z substancją smarną, wytłaczanego przez sprężarkę tłokową
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
Nowarski, Adam; Guzik, Artur
Zastosowanie fundamentalnych równań stanu oraz rozszerzonej zasady stanów odpowiadających sobie do wyznaczania własności termofizycznych wybranych mieszanin dwuskładnikowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
Rup, Kazimierz; Dzierwa, Piotr; Malinowski, Łukasz
Oddziaływanie profilu prędkości płynu na wymianę ciepła w obszarze wlotowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
Niezgoda-Żelasko, Beata
Analiza procesów wymiany ciepła zachodzących pomiędzy spiralnym wymiennikiem ciepła i gruntem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
Grądziel, Sławomir
Eksperymentalna weryfikacja wyznaczania pola temperatury w połączeniu walczak-rura opadowa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
Żelasko, J.
Redukcja oporów przepływu przez zawór grzybkowy sprężarki powietrznej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
Guzik, Artur; Nowarski, Adam
Software for calculating thermophysical properties of selected binary mixtures containing water
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Konferencje / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2002
ISSN: 0860-858X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/