Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego. Transport
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
ISSN 1429-608X
Skrót Pr. Nauk., Transp. / PRadom.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 18

Gondek, Stanisław
Problem czasów międzyzielonych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2007
Gondek, Stanisław
Wpływ stosowania fotoradarów na zachowania kierowców
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2005
ISSN: 1429-608X
Grzyb, Adam
Obroty względne członów pięciowahaczowego mechanizmu zawieszenia samochodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2005
ISSN: 1429-608X
Kisielewski, Piotr
Komputerowy system planowania i dyspozycji zadań trakcyjnych dla kolei
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Sołkowski, Juliusz
Pełzanie toru bezstykowego pod obciążeniem hamującymi pociągami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Grzyb, Andrzej; Czernik, Grzegorz
Zastosowanie metody algorytmów ewolucyjnych i symulowanego wyżarzania do optymalizacji wybranego sprzęgła odsuwnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Grzyb, Andrzej
Charakterystyki kinematyczne pięciowahaczowego mechanizmu zawieszenia samochodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Kieć, Mariusz; Ostrowski, Krzysztof; Woźniak, Krystian
Techniki wizualizacji jako element komputerowego wspomagania kreowania obrazu obiektów drogowych przed ich realizacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Kieć, Mariusz; Ostrowski, Krzysztof; Woźniak, Krystian
Zastosowanie w dydaktyce programu komputerowego HCS 2000
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Gondek, Stanisław
Wpływ układu detektorów ruchu na bezpieczeństwo na skrzyżowaniu z akomodacyjną sygnalizacją świetlną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Gondek, Stanisław
Aspekt bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu sygnalizacji świetlnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2004
ISSN: 1429-608X
Bogacz, Roman; Dżuła, Stanisław
Dynamiczny model ruchu toczonego koła kolejowego z asymetrią struktury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2003
ISSN: 1429-608X
Gondek, Stanisław
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z akomodacyjną sygnalizacją świetlną
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2003
Janisz, Karina; Krupa, Małgorzata; Młynarski, Stanisław; Oprzędkiewicz, Janusz
Problemy komputerowej prognozy niezawodności pojazdów lądowych z zastosowaniem metod rozmytych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-608X
Grzyb, Andrzej; Czernik, Grzegorz
Analiza kinematyczna i wstępna optymalizacja wybranego sprzęgła odsuwnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-608X
Bogacz, Roman; Dżula, Stanisław
Drgania koła kolejowego wymuszone kinematycznie uwzględnieniem dynamicznego niewyważenia i poligonizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-608X
Kumaniecka, Anna
Badania symulacyjne układu linia zasilająca-pantograf
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-608X
Kisielewski, Piotr
Komputerowe wspomaganie planowania pracy kierowców dużej floty pojazdów = Computer aided work scheduling of large vehicle fleet drivers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego
Data wydania: 2002
ISSN: 1429-608X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/