Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISSN 1230-9265
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Warszawska. Wydział Transportu
Skrót Pr. Nauk., Transp. / PWarsz.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 28
poprzednie
12

Ostrowski, Krzysztof
Zmienność natężeń dopływających do skrzyżowania z sygnalizacją w analizach niezawodności ich funkcjonowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Nosal, Katarzyna
Ocena możliwości zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców w aspekcie badań skuteczności instrumentów zarządzania mobilnością
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Bąk, Radosław
Wpływ warunków przerywania sygnału zielonego na bezpieczeństwo zamiejskich skrzyżowań z sygnalizacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kulpa, Tomasz
Metodyka modelowania potencjałów ruchotwórczych w drogowych przewozach ładunków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bauer, Marek; Szarata, Andrzej
Metodyka oceny miejskich inwestycji transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Solecka, Katarzyna; Żak, Jacek
Wielokryterialna ocena rozwiązań transportowych dla systemu transportu miejskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2008
ISSN: 1230-9265
Parkitny, Waldemar
Wykorzystanie programu symulującego procesy logistyczne do projektowania zmian w organizacji ruchu samochodów i zasad udostępniania miejsc na parkingu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007
ISSN: 1230-9265
Tracz, Marian; Bohatkiewicz, Janusz
Oceny środowiskowe dróg kołowych i szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2007

poprzednie
12© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/