Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska


Wariant tytułu Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISSN 1230-9265
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Warszawska. Wydział Transportu
Skrót Pr. Nauk., Transp. / PWarsz.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 28
12
następne

Dyrcz, Jakub; Pashkevich, Anton
Analiza wykorzystania potencjału ładowności statków powietrznych operujących w regularnym ruchu lotniczym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Pashkevich, Anton; Dyrcz, Jakub
Analiza preferencji i oczekiwań pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2019
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Kubek, Daniel; Więcek, Paweł
Predykcyjny model planowania tras pojazdów w warunkach niepewności z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kubek, Daniel
Charakterystyka wielokryterialnego problemu wyznaczania tras pojazdów z elastycznymi oknami czasowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Naumov, Vitalii; Starczewski, Jakub; Szarata, Andrzej
Wybór lokalizacji punktu przeładunkowego na potrzeby rowerowego systemu dostaw ładunków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2018
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kisielewski, Piotr
Wspomaganie logistyki transportu miejskiego z wykorzystaniem techniki informatycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Naumov, Vitalii; Szarata, Andrzej
Modelowanie popytu na usługi spedycyjne na podstawie danych portali logistycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sowa, Andrzej
Analiza poprawności użycia wybranych pojęć w rozporządzeniu wykonawczym UE nr 402/2013 dotyczącym transportu kolejowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Zając, Grzegorz; Michnej, Maciej
Analiza przyczyn nadmiernego zużycia kół jezdnych zestawów kołowych lokomotyw elektrycznych do ruchu towarowego typu BB 3700
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2017
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Gondek, Stanisław
Czy KST osiągnął parametry tramwaju szybkiego po zmianie trasy przejazdu?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Faron, Aleksandra
Kryteria oceny rozwoju przystanków kolejowych funkcjonujących w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Szarata, Andrzej; Drabicki, Arkadiusz
Prognozowanie ruchu drogowego związanego z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Dudek, Mariusz; Richter, Matthias
Zachowania transportowe mieszkańców dużego miasta w zakresie ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Gaca, Stanisław; Pogodzińska, Sylwia
Zarządzanie prędkością jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach regionalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kulpa, Tomasz; Kucharski, Rafał; Szarata, Andrzej
Budowa regionalnych modeli transportowych – założenia i dylematy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Dudek, Mariusz; Kulpa, Tomasz
Modelowanie ruchu w obszarach turystycznych na przykładzie Kołobrzegu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2016
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Gondek, Stanisław
Czy Krakowski Szybki Tramwaj (KST) przyśpieszył?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Dźwigoń, Wiesław
Aspekty bezpieczeństwa osobistego w projektowaniu węzłów przesiadkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Dudek, Mariusz
Zakres badań potoków osób do budowy modelu ruchu dla potrzeb planu transportowego województwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Faron, Aleksandra
Wpływ parametrów struktury przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9265
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/