Problemy Ekonomiki Transportu


Wydawca Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu (Warszawa)
ISSN 0239-0493
Skrót Probl. Ekon. Transp.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 6

Kuźnia, Stanisława Barbara; Puchała, Maciej
Metodyka i narzędzia analizy SWOT w przedsiębiorstwie PKP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1999
Kuźnia, Stanisława Barbara; Żurowska, Jolanta
Analiza sezonowości kolejowych przewozów towarowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1999
Kuźnia, Stanisława Barbara
Metody analizy udziału przedsiębiorstwa na rynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1994
Kuźnia, Stanisława Barbara; Żurowska, Jolanta
Koncepcja ankietowych badań marketingowych w transporcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1994
Kuźnia, Stanisława B.
Problemy i kierunki badań rynku transportowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1992
Basiaga, Jolanta; Kuźnia, Stanisława Barbara
Określanie i aktualizacja rocznych prognoz przewozów ładunków przez PKP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ekonomiki Transportu
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/