Problemy Ocen Środowiskowych


Wydawca EKO-KONSULT Biuro Projektowo-Doradcze
ISSN 1507-0441
Skrót Probl. Ocen Środ.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bonenberg, Jacek; Twaróg, Bernard
OOS zespołu obiektów wodnych Solina-Myczkowce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Ocen Środowiskowych
Data wydania: 2001
ISSN: 1507-0441
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/