Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych


Wydawca Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Kęty)
ISSN 1734-0284
Skrót Probl. Społ. Ekonom. / WSNEiS
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Chochół, Dominika
Gospodarka chińska - aktualne dylematy na drodze wzrostu gospodarczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Data wydania: 2006
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/