Przegląd Biblioteczny


Wariant tytułu The Library Review
Wydawca Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)
ISSN 0033-202X
Skrót Prz. Bibl.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
9 (od 2015)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Górski, Marek M.
Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników : Międzynarodowa konferencja bibliotek naukowych (Kraków-Łopuszna, 16-18 maja 1995 r.)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Biblioteczny
Data wydania: 1996
Czerni, Józef
Organizacja pracy bibliotecznej
Typ: recenzja
Data wydania: 1988
Czerni, Józef
Model oddziału informacji naukowej w bibliotece szkoły wyższej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Biblioteczny
Data wydania: 1966
Krzyżewski, Tadeusz
Bibliotekarz dyplomowany - fachowiec "do wszystkiego" czy specjalista? : artykuł dyskusyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Biblioteczny
Data wydania: 1966
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/